Cover

  Antonina Wysocka

 

 

powrót do
Sybillianizmu
Skromne wspomnienie przyjació³ki z któr¹ sybillianiœci spździli wiele wspólnych chwil Warto zajrzeę:
Oficjalna
strona Antoniny
Wspomnienie
retrospektywnej wystawy w Orońsku
Antonina

 malarstwo

Ukochany Syn

ukochany Syn

pejzarz

Wspomnienie

sylwetka rzeŸbiarki

Sybillianka

Sybillianka z rzeŸb¹

rzezba

Dyskobol

Dyskobol

Rozdarty

rozdarty

Krople

w domu w Kotuniu

   inne